in polish: "Zera inwariantne,odprzęgające i blokujące dodatnich obwodów elektrycznych"

Author: prof. Tadeusz Kaczorek
Conference: Title