Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture

PARALLEL-HIERARCHICAL PROCESSING AND CLASSIFICATION OF LASER BEAM PROFILE IMAGES BASED ON THE GPU-ORIENTED ARCHITECTURE

W artykule omówiono problem niewystarczającej wydajności istniejących komputerowych środków do przetwarzania dużych obrazów, które nie spełniają współczesnych wymagań stawianych przez intensywne nakłady na przetwarzanie danych profilowania wiązki laserowej. Badania skoncentrowały się na jednym z problemów profilowania, a mianowicie w czasie rzeczywistym przetwarzania obrazów punktowych profilu wiązki laserowej. Opracowanie teorii transformacji równoległej pozwoliło na opracowanie modeli wysokowydajnych procesów hierarchicznych równoległych, a także algorytmów i oprogramowania do ich implementacji opartych na architekturze zorientowanej na GPU przy użyciu technologii GPGPU. Analiza skuteczności proponowanych skomputeryzowanych narzędzi do przetwarzania i klasyfikacji obrazów profili lasera umożliwia wykonywanie dynamicznych obrazów o różnych rozmiarach w czasie rzeczywistym.
Nowością w danym badaniu jest rozwój teorii równoległej hierarchicznej transformacji w systemach komputerowych, a także metod i modeli PHCS o wysokiej wydajności w oparciu o technologię GPGPU.

Author: Wojciech Surtel
Conference: Title